Misja

Jako szanowana organizacja narodowa i jeden z głównych krajowych głosów Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, Związek Narodowy Polski w Kanadzie powinien:

  • Wspieranie uznania dla polskiego dziedzictwa w Kanadzie poprzez konstruktywny dialog z decydentami i szerszym społeczeństwem oraz poprzez promocję sztuki i nauki.
  • Zachęcanie Kanadyjczyków polskiego pochodzenia do bycia pełnoprawnymi i efektywnymi uczestnikami kanadyjskiego społeczeństwa.
  • Promowanie wielokulturowości i współpracy wewnątrzkulturowej.
  • Promowanie zarządzania kanadyjskim społeczeństwem i społecznościami.
  • Promowanie i zachowanie żywotności polskiej społeczności w Kanadzie.
  • Rozwijanie owocnej współpracy z innymi organizacjami.

To top