Wiadomość od Prezesa

Szanowni Członkowie Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie, Drodzy Przyjaciele.

To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę wyrazić moje uznanie dla Państwa w mojej nowej roli prezesa Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie.

Zaakceptowałem decyzję Oddziału 17 Burlington o wyborze mnie na delegata i dyrektora na 48 Zjazd ZNP oraz decyzję ZNP o powierzeniu mi funkcji prezesa. Z niecierpliwością czekam na służbę z oddaniem i w duchu współpracy.

Jestem pełen pokory wobec tego zadania, znając wspaniałą historię PNU, bogate tradycje, osiągnięcia w służbie i działaniach zewnętrznych, nie wspominając o naszej dumie z Polonii, dzieleniu się naszym dziedzictwem oraz zachęcaniu i promowaniu wkładu kanadyjskiej Polonii w ciągu 90-letniej historii PNU.

Chciałbym podziękować członkom zarządu za wyrażenie zgody na objęcie różnych funkcji kierowniczych w nadchodzącej kadencji. Jestem zaszczycony mogąc pracować u ich boku.

Zobowiązuję się wraz z Zarządem do wypełniania moich obowiązków i odpowiedzialności powierniczej zgodnie ze statutem PNU i obowiązującymi przepisami prawa.

Chciałbym podziękować ustępującemu zarządowi i ustępującemu prezesowi Ryszardowi Ślisińskiemu za ich wolontariat i przywództwo. Wiem, że nasz były prezydent będzie źródłem wskazówek, wsparcia i mądrości w nadchodzących latach.

Do usług,

Bożena Jokel

Prezes Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie

(905) 320 8560
bozjokel@hotmail.com
To top