News

Polish National Union of Canada Annual Meeting, September 30th, 2023

On the 30th of September 2023 on the premises of Branch 1 Toronto, the Polish National Union of Canada (PNU of C) held another organizational conference which highlighted the achievements of the organization both financially and socially for the period June 2022 to September 2023. Overall, thirty-three delegates from the various branches of PNU of C heard a report on the state of the organization’s finances and social programs, and future plans involving financial security and social programs.

Many thanks to the membership, the delegates to the conference and the directors of PNU of C for their positive input towards the advancement of the organization’s mandate.

Bozena Jokel

President

Polish National Union of Canada

30 wrzesnia 2023 w Gminie 1 Toronto odbyl sie Sejm Sprawozdawczy Zwiazku Narodowego Polskiego w Kanadzie.

W Sejmie bralo udzial 33 delegatow. Przedstawiono dzialalnosc Zwiazku za okres Czerwiec 2022 do Wrzesien 2023 oraz plan operacyjny i strategiczy Zwiazku na okres 2023 2024.

Bardzo dziekuje Czlonkom Zwiazku, Delegatom na Sejm i Dyrektorom Zarzadu  Glownego Zwiazku Narodowego Polskiego w Kanadzie za bardzo owocna prace spoleczna w naszej organizacji. 

Bozena Jokel

Prezes 

Zwiazk Narodowy Polski w Kanadzie

To top